Gizlilik Politakası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Nur Bebe Çocuk Giyim Mağazacılık A.Ş. (“Nur Bebe” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://www.nurbebe16.com/ adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi ve Çerez Politikası’ndaki tanımlar dikkate alınacaktır.

Nur bebe, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri :

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

·  “Nur Bebe” personel temin süreçlerinin yürütülmesi

·  “Nur Bebe” finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

·  “Nur Bebe” hukuk işlerinin icrası/takibi

·  Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

·  Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

·  Talep ve şikayet yönetimi

·  İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi

·  Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

·  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

·  Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

·  Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.